Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.

 

Ciljna skupina podjetij
  • mikro, mala in srednja podjetja (MSP)
  • na dan 30.09.2017 vsaj 1 zaposlena oseba za polni delovni čas
Izključeni sektorjikmetijstvo / ribištvo / trženje kmetijskih proizvodov
Namen razpisauspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij
Cilj razpisa
  • podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini
  • sejem mora biti izveden v letu 2018 in ne pred oddajo vloge
Upravičeni stroškiUpravičeni stroški se uveljavljajo v obliki standardiziranega stroška na enoto (m2). Višina sofinanciranja udeležbe na individualnem sejemskem nastopu na mednarodnih sejmih v tujini znaša:

5.313,06 € + 65,2 * X ;

X = velikost razstavnega prostora v kvadratnih metrih (m2)

Minimalna priznana velikost razstavnega prostora za sofinanciranje znaša 5 m2, maksimalna pa 120 m2.

Obdobje upravičenih stroškovod 01.01.2018 do 31.12.2018
Merila za ocenjevanje vlog
  • prvi vstop na tuje trge
  • bonitetna ocena prijavitelja
  • registrirana lastna blagovna znamka
  • mednarodni potencial sejma

Max. število točk je 10.

Rok oddaje15.05.2018

 

© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si