Kot vaši zunanji sodelavci oz. svetovalci imamo bolj objektivni in celoviti pogled na vaše poslovanje, zato vas lahko s celostnimi finančno poslovnimi storitvami usmerimo k uspešnejšemu poslovanju, ki vodi v večjo učinkovitost in boljše rezultate.

Prvi korak našega sodelovanja je temeljit pregled vaših zaključnih računovodskih izkazov, ki so praviloma že pomemben pokazatelj, na katerih področjih je potrebno podvzeti določene ukrepe. S tem si podjetja omogočijo tudi dostop do najkvalitetnejših virov financiranja na slovenskih ali evropskih razpisih.

ANALIZA VSEBUJE:

  • izračun najpomembnejših finančnih kazalnikov, ki so pomembni za vaše nadaljnje poslovanje,
  • izračun kazalnikov, ki jih je obvezno potrebno izpolnjevati za pristop do finančnih virov na razpisih,
  • pregled usklajenosti aktive in pasive podjetja, torej razmerja med sredstvi in obveznostmi / zadolženostjo podjetja,
  • pregled potrebnih ukrepov za dvig bonitetne ocene podjetja,
  • predlog rešitev za uspešno finančno sliko podjetja, ki omogoča napredek.

Pošljite nam svoje zadnje letne računovodske izkaze in mi vam omogočimo vpogled v vaše rezultate z vidika zahtev finančnih inštitucij.

“Podjetja ponavadi iščejo najugodnejše vire financiranja za svoje poslovanje,
ob tem pa se primarno pokaže potreba po celovitih rešitvah v podjetju, od poslovnega do finančnega prestruktiriranja.
Viri financiranja sami po sebi niso rešitev,
ampak potrditev pravilno zastavljenih predhodnih poslovno finančnih rešitev, ki omogočajo napredek.”