Mikrokrediti za MSP

Mikrokrediti predstavljajo vire financiranje z ugodno obrestno mero, nižjimi zavarovalnimi zahtevami in enostavnejšim ter hitrejšim postopkom pridobitve posojila. Primeren vir za financiranje rasti, razvoja, investicij in tekočega poslovanja.

 

  Pogoji za pridobitev kreditabonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno oceno SB1 – SB8, izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes)
  Upravičeni stroški
  • izdatki za materialne investicije / nematerialne investicije
  • izdatki za obratna sredstva
  Višina kreditaod 5.000 EUR do 25.000 EUR, 85% upravičenih stroškov projekta
  Obrestna mera1,1 % letno, fiksna
  Zavarovanje5 x menica podjetja in 5 menic lastnika podjetja (zastava nepremičnine)
  Trajanje kreditaod 12 do 60 mesecev
  Rok za predložitev vlogvsak 01. dan v mesecu

 

© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si