Mikrokrediti za MSP

Mikrokrediti predstavljajo vire financiranje z ugodno obrestno mero, nižjimi zavarovalnimi zahtevami in enostavnejšim ter hitrejšim postopkom pridobitve posojila. Primeren vir za financiranje rasti, razvoja, investicij in tekočega poslovanja.

 

  Pogoji za pridobitev kredita bonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno oceno SB1 – SB8, izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes)
  Upravičeni stroški
  • izdatki za materialne investicije / nematerialne investicije
  • izdatki za obratna sredstva
  Višina kredita od 5.000 EUR do 25.000 EUR, 85% upravičenih stroškov projekta
  Obrestna mera 1,1 % letno, fiksna
  Zavarovanje 5 x menica podjetja in 5 menic lastnika podjetja (zastava nepremičnine)
  Trajanje kredita od 12 do 60 mesecev
  Rok za predložitev vlog vsak 01. dan v mesecu, s skrajnim rokom do 01.10.2018

 

© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si