O ekipi

Delujemo na mnogih področjih.

Spoznajmo se!

Milana Lah

Direktor / Poslovno in finančno svetovanje


STROKOVNO PODROČJE: Direktorica Mednarodnega poslovnega centra - MPC CONSULTING deluje kot neodvisna poslovna in finančna svetovalka. Je izkušena strokovnjakinja na področju strateškega in operativnega planiranja ter finančnega prestrukturiranja. Sodeluje s podjetji pri poslovno-finančnih presturkuturiranjih, ocenjevanju vrednosti (vrednotenju), skrbnih in neodvisnih (due diligence) pregledih in pridobivanju virov financiranja. Pravtako opravlja storitve združitev, pripojitev, prodaje oziroma nakupa družb.

DELOVNE IZKUŠNJE: Ima dolgoletne izkušnje na področju bančništva in financ ter strateškega in operativnega načrtovanja, investicijskega bančništva in korporativnih financ, kjer je bila odgovorna za zakladništvo, strateško in operativno načrtovanje, korporativno upravljanje, upravljanje premoženja, upravljanje naložb, financiranje in investicijsko bančništvo.

Maja Radevski

Poslovno in finančno svetovanje / Strokovna koordinacija


STROKOVNO PODROČJE: Kot poslovna in finančna svetovalka deluje na področju pridobivanja virov financiranja za mala in srednja podjetja, nudi strokovno podporo pri implementaciji nacionalnih in mednarodnih projektov, sodeluje pri skrbnih pregledih ter drugih poslovnih storitvah v skladu z individualnimi potrebami podjetij. Pravtako skrbi za koordinacijo dela s strokovnjaki znotraj Mednarodnega poslovnega centra - MPC CONSULTING in z lastniki ali vodilnimi v podjetjih.

DELOVNE IZKUŠNJE: Preden se je pridružila strokovni ekipi MPC CONSULTING, je pridobila izkušnje kot notranja revizorka pri revizijskih družbah in svetovalni dejavnosti. Pravtako je pridobila Mednarodni certifikat britanskega inštituta CIPFA - Chartered Institute for Public Finance and Accountancy na področju notranje revizije v javnem sektorju.

Več naših strokovnjakov

Omogočamo sodelovanje s priznanimi in izkušenimi neodvisnimi strokovnjaki z inovativnimi poslovnimi in finančnimi rešitvami.

Strokovnost. Učinkovitost. Dodana vrednost.

Strokovnjaki
za ekonomijo in finance
Sodni izvedenci
za področje ekonomije
Strokovnjaki
za financiranje poslovanja
Pooblaščeni
revizorji
Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetij
Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin
Pravni strokovnjaki
in odvetniki
Preizkušeni
davčniki

Naše licence in certifikati

Naši strokovnjaki so imetniki številnih licenc in certifikatov različnih strokovnih področij. Strokovnost zagotovljena.
Katere licence in certifikate ima naša ekipa neodvisnih strokovnjakov?

Naši neodvisni strokovnjaki izkazujejo svojo kredibilnost in strokovno usposobljenost s številnimi pridobljenimi licencami in certifikati, ki so podlaga za pridobitev naslednjih nazivov:

• Sodni izvedenci za področje ekonomije,
• Sodni cenilci vrednotenja podjetij,
• Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti podjetja,
• Pooblaščeni ocenjevalci vrednosti nepremičnin,
• Pooblaščeni revizorji,
• Preizkušeni notranji revizorji,
• Državni notranji revizorji,
• Preizkušeni davčniki,
• Mednarodni certifikat britanskega inštituta Chartered Institute of Public Finance in Accountancy (CIPFA) na področju notranje revizije v javnem sektorju,
• Odvetniška licenca.