O nas

KDO SMO IN KAKO DELUJEMO?

MPC Consulting je zavod za podjetniško in poslovno svetovanje s širokim naborom strokovnih rešitev za mala in srednja podjetja. Zagotavlja celovite podporne storitve pri poslovanju, ki pomagajo vodstvu in lastnikom podjetij pri razvoju in rasti podjetja.

Združuje strokovnjake s področij ekonomije, financ in prava, ki se že vrsto let ukvarjamo z gospodarsko-finančnim okoljem, poslovanjem podjetij in njihovim preučevanjem. Zagotavlja celovite storitve na podočju poslovnega in finančnega upravljanja podjetij, s katerimi pomaga vodstvu in lastnikom pri razvoju in rasti podjetja. Naše znanje in izkušnje zagotavljajo kompetentnost in celovitost na področjih našega delovanja.

POSLANSTVO MPC Consulting je usmerjen v dvigovanje ravni splošne ekonomske ozaveščenosti in podjetniško spodbujanje zdrave rasti podjetij. Zagotavlja poslovne, finančne, pravne in druge storitve / rešitve za mala in srednja podjetja v posamičnih življenjskih ciklusih poslovanja. Organiziramo in vodimo procese pridobivanja virov financiranja v obliki povratnih in / ali nepovratnih sredstev. Vodimo in sodelujemo v projektih finančnega in poslovnega prestrukturiranja in pri upravljanju podjetij z različnimi poslovnimi izzivi (tudi poslovne in finančne sanacije). Storitve MPC podjetjem omogočajo optimalne poslovne rešitve za nadaljnji razvoj in rast.

GLAVNA PODROČJA POSLOVANJA
 • poslovno in finančno svetovanje
 • poslovna in finančna prestrukturiranja
 • podpora pri prodajah / nakupih podjetij
 • izvajanje skrbnih pregledov
 • podpora pri pridobivanju virov financiranja podjetij
 • pravna podpora pri poslovanju podjetij
 • finančna in pravna ekspertna mnenja in poročila

OBLIKE DELOVANJA
 • Po povpraševanju – na razpolago smo vam, ko potrebujete strokovno rešitev ali mnenje.
 • Vaš stalni finančni in pravni svetovalec (in house) – delujemo kot vaš interni oddelek in s profesionalno skrbnostjo bdimo nad vašim finančnim poslovanjem in pravnimi zadevami.
 • Projektno sodelovanje – prevzemamo vlogo projektnih vodij ali sodelavcev v poslovnem in finančnem managementu.
 • Dnevna 24 urna podpora – na voljo smo z dnevno strokovno podporo, ko jo potrebujete, na vaša vprašanja prejmete informacijo v roku 24 ur.

STROKOVNA EKIPA MPC združuje izkušene strokovnjake s področja financ, bančništva, ekonomije in prava z dolgoletnimi izkušnjami v gospodarstvu in finančnem sektorju. Kot strokovnjaki na področjih strateškega in operativnega načrtovanja, pridobivanja virov financiranja, finančnih in poslovnih prestrukturiranj, poslovnih analiz, vrednotenj podjetij, računovodstva in davkov, revizije, gospodarskega in delovnega prava delujejo kot neodvisni svetovalci in izvedenci.
S svojim znanjem in izkušnjami smo zanesljiv partner pri izboljševanju finančnih in poslovnih pogojev poslovanja vašega podjetja.