Garancija sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

 

Posojilo, ki zagotavlja rast MSP in omogoča izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest, spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Pogoji za pridobitev kredita
  • bonitetna ocena mora dosegati vsaj D2
  • vsaj 1 zaposleni za polni delovni čas
Upravičeni stroški  materialne investicije / nematerialne investicije / obratna sredstva:
a) investicije ali kombinacija investicij z max. 30% obratnih sredstev (razvojne garancije) ali

b) 100% investicije ali 100% obratna sredstva (mikrogarancije)
Višina kreditaa) max. 1.250.000 za razvojne garancije ali
b) max. 100.000 za mikrogarancije

  (80% kredit, 20% zagotovi podjetje)
Obrestna mera  6-mesečni EURIBOR + letni pribitek od 0,50% do 1,15%
  (odvisno od bonitetne ocene)
Zavarovanje  60-80% zavarovanje s strani Sklada
Trajanje kredita  a) od 1,5 do 10 let (razvojne garancije)
  b) od 1,5 do 5 let (mikrogarancije)
Rok za predložitev vlog Oddaja vlog ponovno od marca 2024

 

© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si