Evidenca izvajalcev za prenos lastništva

Spirit strokovnjaki

MPC Consulting kot zunanji strokovnjak, potrjen s strani Javne Agencije Spirit, za naročnika s svojimi strokovnjaki nudi vse storitve na enem mestu in sicer svetovanje z zvezi z aktivnostmi in vodenje celotnega projekta od pripravljalnih aktivnosti do zaključnih aktivnosti.

1. Sklop: Aktivnosti vezane na pripravo podjetja na prenos lastništva ali prevzem oz. nakup delujočega podjetja:

✔ Priprave in izdelave družinske ustave, družbene pogodbe oz. enakovrednega dokumenta
✔ Ocena vrednosti podjetja
✔ Priprava in izdelava predstavitve podjetja za prodajo
✔ Analiza in iskanje potencialnih prevzemnikov; priprava in usklajevanje ponudb

2. Sklop: Aktivnosti vezane na izvedbo prenosa lastništva:

✔ Storitve pravnih, finančnih in davčnih ekspertov za prenos lastništva
✔ Priprava kupoprodajne pogodbe
✔ Notarske storitve
✔ Uradna cenitev
✔ Skrben pregled

Storitev za prenos lastništva je lahko sofinancirana v okviru Javnega poziva Slovenskega Podjetniškega sklada – Vavčer za prenos lastništa. Višina subvencije po tem javnem pozivu znaša max. 6.000 EUR.