Financiranje tekočega poslovanja

Namen posojila je financiranje tekočega poslovanja MSP s širše zastavljenimi sprejemljivimi oblikami zavarovanj od terjatev, zalog, strojev in nepremičnin.

 

  Pogoji za pridobitev
kredita
  – posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev)
– ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0
  Upravičeni stroški  – nakup materiala / nakup trgovskega blaga / plače
  Višina kredita  od 30.000 EUR do 100.000 EUR (mikrofinanciranje)
od 100.001 do 1.000.000 EUR (financiranje)

oziroma 30% čistih letnih prihodkov od prodaje
  Obrestna mera  6-mesečni EURIBOR + pribitek od 1,30 % letno
(odvisno od bonitetne ocene)
  Zavarovanje  zaloge / terjatve / stroji / nepremičnine ipd.
  Trajanje kredita   od 2 do 3 leta
  Rok za predložitev vlog  31.10.2017 ali do porabe sredstev

 

© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si