Združitve in oddelitve

KAKO S PRAVILNIM PRISTOPOM IZVESTI IN USPEŠNO ZAKLJUČITI ZDRUŽITEV ALI ODDELITEV PODJETJA?
Združitve ali oddelitve podjetij so povezane z velikimi organizacijskimi spremembami, zato je pri izvedbi statustih sprememb izrednega pomena prava strategija in strokovna podpora v procesu preoblikovanja.

Oddelitve in združitve so ekonomska in pravna kompleksna dejanja, ki za podjetja ne pomenijo vsakodnevnega posla, so pa kompleksne aktivnosti, ki povezujejo različna področja in deležnike, zato jih je potrebno morajo opraviti s strokovnjaki z znanjem in izkušnjami iz teh dejanj.

Ekonomski in pravni strokovnjaki MPC Consulting na področju oddelitev in zadružitev za naročnika izvedejo vse aktivnosti, ki so potrebne od namere do uspešnega zaključka dejanja.

Med te aktivnosti sodijo:

izvedba revizije ter

priprava oddelitvenega in združitvenega načrta,

računovodsko izkazovanje.

komunikacija z deležniki v transakciji,

izvedba postopkov pri regulatornih organih in institucijah,

Ob strokovni pomoči in z izkušenimi izvajalci se lahko izognete ekonomskim, pravnim in davčnim tveganjem pri navedenih dejanjih.