Skrbni pregledi

KAKO KORISTEN JE DOBRO NAČRTOVAN SKRBNI PREGLED?
Skrbni pregled ciljnega podjetja predstavlja pomembno zagotovilo za uspešno investicijo in prihodnje donose. Namen skrbnega pregleda je natančna analiza poslovanja podjetja in ocena poslovnih tveganj. Rezultati skrbnega pregleda pomagajo pri oceni potenciala in vrednotenju podjetja.
OPIS AKTIVNOSTI PRI IZVAJANJU SKRBNEGA PREGLEDA ZA NAROČNIKA
Pogoj za kvalitetno izveden skrbni pregled je podrobno in natančno načrtovanje vseh aktivnosti. MPC Consulting za svojega naročnika izvede finančni, pravni in organizacijski skrbni pregled podjetja v naslednjih korakih:
  1.  MPC Consulting in naročnik se dogovorita za obseg in vsebino storitev skrbnega pregleda ter končnega poročila.
  2. MPC Consulting pripravi seznam zahtevane dokumentacije po posamičnih vsebinskih in organizacijskih sklopih, ki ga ciljno podjetje pripravi v elektronski in/ali fizični obliki, odvisno od razpoložljivosti dokumentacije (t.i. data room).
  3. Izvajalci skrbnega pregleda na sedežu družbe dokumentacijo pregledajo in opravijo potrebne razgovore z vodstvom podjetja in nosilci področij poslovanja.
  4.  Na osnovi pregledane dokumentacije in opravljenih razgovorov izvajalci MPC Consulting pripravijo za naročnika poročilo o izvedenem skrbnem pregledu
Skrbni pregledi, ki jih opravimo, zagotavljajo naročniku strokovno, poglobljeno in realno podlago za sprejem odločitve.