Pravno svetovanje

​KAKO SE PRI POSLOVANJU PRAVNO ZAŠČITITI?

Podjetjem, ki se pri svojih poslovnih odločitvah zavedajo izpostavljenosti pravnim implikacijam in posledicam, omogočamo pravno podporo, ki dolgoročno zagotavlja uspešnost in varnost poslovanja. Uvedba pravne preventive za pravno urejeno poslovanje je pot do uspeha.

OBLIKE PRAVNEGA SVETOVANJA:

 • Pravni posvet po povpraševanju
 • Stalno pravno skrbništvo
 • Projektno pravno svetovanje

 

PRAVNA PODPORA NAŠIH STROKOVNJAKOV SE NANAŠA NA PODROČJA:

 • Pravo družb in statusna preoblikovanja
 • Pravo vrednostnih papirjev
 • Prisilna poravnava, likvidacija, stečaj
 • Pogodbeno pravo
 • Javna naročila
 • Delovno pravo
 • Pravo varstva konkurence
 • Pravo EU
 • Arbitražno pravo in izvensodno reševanje sporov z arbitražo
 • Mediacija
 • Zavarovalno pravo
 • Korporativno upravljanje
 • Izdelava pravnih ekspertnih mnenj
Z zanesljivo in učinkovito pravno podporo boste varneje in uspešnejše vodili svoje podjetje, ter z večjim zaupanjem obvladovali pravne izzive podjetja.