Poslovno in finančno svetovanje

KJE VODSTVA PODJETIJ POTREBUJEJO NAŠO PODPORO PRI POSLOVNO-FINANČNEM UPRAVLJANJU?
Naloga poslovnega in finančnega upravljanja je konstanta pri vodenju podjetja in ne nastopi šele, ko se podjetje začne soočati s tažavami pri zagotavljanju denarnih tokov.

ZA PODJETJE IZVEDEMO STROKOVNO IN CELOVITO:

  • Vodimo proces strateškega in operativnega načrtovanja ter izdelamo Poslovni in finančni načrt za vaše podjetje.
  • Vzpostavimo kontroling za ugotavljanje odmikov od poslovnega in finančnega načrta kot osnovo za ukrepanje pri vodenju podjetja.
  • Svetujemo vodstvu pri optimiranju poslovnih procesov, organizaciji in učinkovitem vodenju zaposlenih na osnovi postavljenih poslovnih in finančnih ciljev na nivoju podjetja, organizacijskih enot in zaposlenih.
  • Svetujemo pri organiziranju in vodenju področij financ in računovodstva ter kontrolinga.
  • Za naročnika izvedemo neodvisen poslovno-finančni pregled poslovanja (IBR) za namene dogovora z bankami, investitorji, dobavitelji in kupci.
  • Svetujemo pri vzpostavljanju računovodskih politik v podjetju in računovodskem izkazovanju.
  • Svetujemo na področju upravljanja s poslovnimi, finančnimi in operativnimi tveganji pri poslovanju podjetja.
  • Z nami se lahko posvetujete pri vprašanjih s področja davkov, tako da boste poslovali pravilno in se ne boste izpostavljali davčnim tveganjem.
Pri vodenju podjetja je za vodstvo in lastnika koristno, da v posamičnih razvojnih fazah uporabi potrebna znanja in resurse tudi izven podjetja. Pričakujemo vas s celovitimi rešitvami.