Poslovno in finančno prestrukturiranje

KAKO SE PRAVOČASNO PRIPRAVITI NA POSLOVNO IN FINANČNO PRESTUKTURIRANJE?
Prav z izpolnjevanjem ukrepov finačnega in poslovnega prestrukturiranja podjetja ustvarjajo pogoje, da so zanimiva in zaupanja vredna za finančne institucije in investitorje. V primeru, da v podjetju ni dovolj znanja in izkušenj na področju finančnega prestrukturiranja, ki je v nadaljevanju običajno povezano še s poslovnim prestrutkuriranjem, je smiselna odločitev vodstva in lastnikov povezati se s strokovnjaki-svetovalci za finančno, pravno in poslovno področje izven podjetja.
 • Analiza obstoječega poslovnega in finančnega položaja podjetja;
 • Predlog poslovnih in finančnih ukrepov prestrukturiranja;
 • Sestava načrta poslovnega in finančnega prestrukturiranja;
 • Podpora vodstvu pri dogovorih z bankami in drugimi upniki podjetja, v kolikor se ukrepi nanašajo tudi na pogoje poslovanja z njimi;
 • Priprava dogovora z upniki o pogojih prestrukturiranja in usklajevanje z njimi;
 • Podpora pri implementaciji načrta in ukrepov prestrukturiranja: 
   • ukrepi finančnega prestrukturiranja,
   • organizacijski ukrepi,
   • ukrepi povečanja prodaje in pozicioniranja na trgu,
   • ukrepi stroškovne racionalizacije,
   • dezinvestiranje;
   • V kolikor je vodstvo podjetja že ugotovilo ali se predvideva, da bodo nastopili pogoji za ugotovitev insolventnosti, ki je ne bo mogoče odpraviti z notranjimi ukrepi,  se postopki prestrukturiranja izvajajo znotraj insolvenčne zakonodaje (ZFPPIPP). 

 

Strokovnjaki MPC Consulting vam bodo s širokim znanjem, izkušnjami in omrežji pokazali:

 • KAJ je potrebno storiti,
 • KJE je mogoče najti rešitev (npr. pridobiti kapital),
 • KAKO je potrebno delovati.
 

Podjetje, ki je inovativno, z dobrim programom, dovolj velikim trgom in zainteresiranimi kupci, ne more uresničevati svojega poslanstva, če ni sposobno financirati poslovanja z ustrezno strukturo virov financiranja in s tem zadovoljevati potreb kupcev in drugih deležnikov v podjetju ter zagotavljati rast podjetja.

Veliko podjetij in podjetnikov se danes še vedno spopada z neprimerno strukturo virov financiranja, tako glede:

 • ročnosti virov sredstev (kazalci likvidnosti in plačilne sposobnosti) kot
 • razmerja med dolžniškim in  lastniškim kapitalom (delež dolgov v financiranju).

Konkretno to pomeni v marsikaterem podjetju:

 • kronično podkapitaliziranost (kapital pogosto ne dosega niti 20 % v strukutri financiranja),
 • previsok kratkoročni bančni dolg,
 • previsoke stroške financiranja,
 • prevelike obveznosti do dobaviteljev ter
 • neustrezno lastniško strukturo.
 

Glede na nestabilno gospodarsko in finančno okolje je bolj kot kadarkoli v zadnjih dvajsetih letih pomembno, da se lastniki in vodstva podjetij pravočasno zavedajo situacije v podjetju in ukrepajo v smeri finančnega presturkturiranja sami, preden to od njih zahtevajo upniki.

V primeru, da v podjetju ni dovolj znanja in izkušenj na področju finančnega prestrukturiranja, ki je v nadaljevanju običajno povezano še s poslovnim prestrutkuriranjem, je smiselna odločitev vodstva in lastnikov povezati se s strokovnjaki-svetovalci za finančno, pravno in poslovno področje izven podjetja, ki bodo vodstvu podjetja pomagali sistematično se lotiti naslednjih nalog:

 • pripraviti načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja,
 • prestrukturirati dolgove družbe, običajno podaljšati roke zapadlosti, znižati obrestne mere posojil za določeno obdobje, s čimer se v podjetju izboljšajo tekoči denarni tokovi in znižajo stroški financiranja,
 • dezinvestirati poslovno nepotrebna sredstva iz podjetja,
 • racionalizirati poslovanje, običajno z izboljšanjem delovanja poslovnih funkcij in  poslovnih procesov, kar ima za posledico stroškovno racionalizacijo ter izboljšan in stabilni  EBITDA,
 • pridobiti svež lastniški kapital in voditi proces iskanja strateškega ali finančnega investitorja.
Nenehna skrb za stabilni finančni položaj je pogoj za stalno rast in razvoj delujočega podjetja.