Nakupi podjetij

KAKO IZPELJATI POSTOPEK NAKUPA PODJETJA UČINKOVITO IN STROKOVNO?
Ko se obstoječi lastniki podjetja oz. vodstvo podjetja odločijo, da bodo širili svoje poslovanje z nakupom drugega podjetja, je potrebno izvesti postopke nakupnega procesa tako, da bodo ti zagotavljali oddajo primerne ponudbe prodajalcem željenega podjetja.

V ta namen MPC Consulting opravlja za naročnika vsa vsebinska in pravna dejanja v zvezi z izvajanjem procesa, kot so opredeljena v nadaljevanju.

OPIS POSAMIČNIH AKTIVNOSTI V PROCESU

1. Definira se predmet nakupa oz. investicijska priložnost in strategija nakupnega procesa ciljne družbe:

  • natančno se opredelijo viri sredstev družbe (kapital in finančni dolg, ki bodo predmet nakupa),
  • izdela se strateški načrt družbe kot zaveza za doseganje ciljev kupca,
  • svetovalec skupaj z naročnikom določi najprimernejšo nakupno strategijo.

2. Ob podpisu pogodbe o nerazkrivanju informacij (NDA) se pridobi dokumentacija (ekonomski in pravni del) s strani prodajalca ciljne družbe.

3. Na osnovi pregledane dokumentacije se odda prodajalcu ciljne družbe nezavezujočo ponudbo.

4. Sledi izvedba skrbnega pregleda družbe in vrednotenje ciljne družbe za namen določitve cene oz. kapitalskih razmerij v ciljni družbi.

5. Svetovalec z naročnikom definira pogoje zavezujoče ponudbe pogajanja s prodajalcem ciljne družbe.

6. Svetovalec z naročnikom definira pogoje zavezujoče ponudbe in skupaj z naročnikom  vodi pogajanja glede finančnih in drugih pogojev nakupa ciljne družbe.

7. Svetovalec za naročnika izvede končna  dejanja (pravna in finančna) za sklenitev pogodbe in izvedbo transakcije.

Prednost profesionalno vodenega procesa nakupa podjetja je strokovno identificiranje in omejitev tveganj ter razbremenitev kupca podjetja pri nakupnih postopkih.