Financiranje preko razpisov

KAKO SI ZAGOTOVITI NAJUGODNEJŠE VIRE FINANCIRANJA IZ RAZPISOV?
Zagotovo se v vašem podjetju ukvarjate z vprašanjem, kako zagotoviti vire financiranja, ki bodo za vašo naravo poslovanja primerni tako glede ročnosti, cene in dostopnosti. Za podjetja, ki želijo dostopati do virov financiranja preko razpisov, je pomembno, da to opravijo strokovno in natančno, saj bodo le na ta način uspešni pri pridobivanju sredstev.

Podjetjem nudimo strokovno podporo pri pridobivanju povratnih in nepovratnih sredstev preko razpisov, ki zajema:

  • Izbor primernega razpisa ali finančne institucije.
  • Priprava opisa projekta, investicijskega elaborata.
  • Priprava poslovnega in finančnega načrta.
  • Priprava dokumentacije za posamični razpis v skladu z zahtevami razpisovalca ali finančne institucije.
  • Priprava vloge za razpis v skladu z zahtevami in standardi razpisovalca.
  • Opravljanje vseh spremljevalnih aktivnosti za popolno izvedbo projekta.
  • Podpora pri komunikaciji s finančno institucijo ali razpisovalcem sredstev.
Mnogim podjetjem smo s svojo strokovnostjo in bogatimi izkušnjami že pomagali pri pridobivanju virov financiranja iz razpisov ter uresničevanju poslovnih načrtov.