Ekspertna mnenja

ZAKAJ JE POMEMBNO PRIDOBITI EKSPERTNO MNENJE V PROCESIH PRESOJE?
Naša ekspertna mnenja so izjemno pomembni strokovni pripomoček v procesu presoje zadevnega primera. Edini kriteriji kakovosti, ki jih upoštevamo pri izdelavi ekspertnih mnenj so: strokovna dovršenost, argumentiranost, dokazljivost, nepristranskost in posledična visoka obstojnost v soočenju z ekspertnim ali izvedenskim mnenjem drugih domačih in tujih strokovnjakov.

Gre za neodvisne ekspertize, ki temeljijo na dejstvu, da so vsi so rezultati opravljenih analiz neodvisni od vseh možnih interesov (interesov naročnika in/ali interesov tretjih oseb). Uporabljamo priznane strokovne metode, ne glede na to, ali prinašajo obremenilna ali razbremenilna dejstva za naročnika. Neodvisne presoje so zahtevno strokovno opravilo, ki je usmerjeno v kritično presojo določenega primera.

Priprava strokovnih oz. ekspertnih mnenj se nanaša na naslednja področja:

  • Ekonomije,
  • Financ in bančništva,
  • Vrednostnih papirjev in
  • Prava.

Med sodelavci MPC Consulting so tudi sodno zapriseženi izvedenci iz naštetih področij. Dolžnost izvedenca / eksperta je, da zagotovi neodvisno pomoč v obliki objektivnega, nepristranskega mnenja v okviru svojega strokovnega znanja. Za strokovnost mora obstajati dovolj zanesljiva znanstvena podlaga, ki je del znanja ali izkušenj strokovnjaka. Na zanesljivost ekspertnega mnenja vplivajo obseg in kakovost podatkov, na podlagi katerih je oblikovano strokovno mnenje, ter veljavnost metod, s katerimi so pridobljeni ključni podatki.

Pri analizi si pomagamo z dokumentacijo prejeto s strani naročnika, neodvisnimi zunanjimi strokovnimi viri in bazami podatkov ter lastno dolgoletno prakso.

Priprava strokovnega mnenja poteka po postopku:

  • Proučitev strokovne literature, sodne prakse, zakonodaje v našem okolju in obstoječih domačih in tujih študij ter analiz v povezavi z zadevo.
  • Analiza in proučitev prejete dokumentacije s strani naročnika.
  • Zbiranje in proučitev relevantih podatkov iz javno dostopnih baz.
  • Presoja in priprava neodvisnega strokovnega (izvedeniškega) mnenja.
Dokapitalizacija podjetja omogoča ohranitev položaja podjetja na trgu, povečuje konkurenčnost ter moč podjetja.