DVIG DIGITALNIH KOMPETENC

Usposabljanje za dvig digitalnih kompetenc je izvedeno glede na potrebe in izzive, s katerimi so podjetja soočena v obdobju digitalne transformacije. Obravnavane so relevantne vsebine za dosego cilja uspešnega prehoda na digitalno poslovanje na vseh ravneh podjetij.  

Digitalni poslovni model prinaša povsem nove zakonitosti delovanja podjetja – od potrebe po neprestanem izboljševanju, koncentraciji talenta, agilnih metodah vodenja, horizontalnem povezovanju, konkurenčnosti, finančni optimiziranosti, družbeni odgovornosti itd.

Uvajanje vseh tehnoloških sprememb pomeni, da bodo morali tako vodstvo kot zaposleni spremeniti svoje vedenje in kompetence, da se bodo hitro usposobili in prilagodili spremembam na področju digitalnih tehnologij in digitalnih storitev. Potrebno je zagotoviti pozitivno sprejemanje sprememb in motivirati zaposlene k novim kompetencam ter hitremu učenju.

Pri digitalnih kompetencah gre za nabor znanja, spretnosti, navad (zmožnosti, strategij, vrednot in zavesti), ki so potrebne pri uporabi IKT in digitalnih medijev za:

 • opravljanje nalog;
 • reševanje problemov;
 • komuniciranje;
 • upravljanje informacij;
 • sodelovanje;
 • ustvarjanje in izmenjavo vsebin ter
 • pridobivanje znanja na uspešen, učinkovit, ustrezen, kritičen, ustvarjalen, samostojen, fleksibilen, etičen in refleksiven način za namene dela, sodelovanja, učenja, socializiranja in opolnomočenja.

 

V skladu s tem MPC CONSULTING pripravi oceno digitalnih kompetenc in načrt razvoja digitalnih kompetenc za zaposlene, saj so digitalne kompetence ključne za pridobivanje drugih kompetenc, ki jih zahteva digitalizacija poslovanja.

Podjetje mora za uspešno digitalno preobrazbo vlagati v izobraževanja zaposlenih in z uvedbo naprednih kadrovskih pristopov ter sistemov učenja oziroma prenosa znanja, zagotoviti pogoje za fleksibilizacijo vseživljenjskega učenja.

Končni cilj podjetja je pridobiti zaupanje zaposlenih, da sprejmejo digitalizacijo kot koncept, ki jim bo prinesel optimizacijo vsakodnevnih nalog in zagotovil uspešnejše opravljanje zadolžitev. S takšno strategijo bo podjetje postopoma razvilo digitalno kulturo, ki bo pomagala premostiti vrzel med obstoječim in novim digitalnim modelom poslovanja, ki vključuje angažiranost tako na strani vodstva kot zaposlenih in prinaša povečano produktivnost ter večje zadovoljstvo na delovnem mestu.

PRIPOROČENO ZA:

 • Lastnike podjetij
 • Vodstva podjetij
 • Vodje procesov digitalne transformacije
 • Vodje poslovnih področij
 • Ključne zaposlene v podjetjih

 

Kot strokovnjaki z ustreznimi strokovnimi referencami, strokovnimi izkušnjami in relevantnimi znanji za pripravo digitalne strategije in za izvedbo usposabljanj za dvig digitalnih kompetenc smo vpisani v katalog strokovnjakov DIH Slovenija.
Pri vodenju podjetja je za vodstvo in lastnika koristno, da v posamičnih razvojnih fazah uporabi potrebna znanja in resurse tudi izven podjetja. Pričakujemo vas s celovitimi rešitvami.