Dokapitalizacije

KAKO SE PRIPRAVITI NA
DOKAPITALIZACIJO DRUŽBE?

Z dokapitalizacijo si družba zagotavlja najkvalitetnejši vir financiranja za svoj nadaljnji razvoj ali za izboljšanje svojega finančnega položaja. Podjetja ne bi mogla napredovati in se širiti brez inovativnih načinov pridobivanja kapitala, ki jim omogoča financiranje širitve.

Podjetje, ki se pripravlja na dokapitalizacijo, mora biti kapitalsko ustrezno glede na svojo stopnjo razvoja, le tako bo podjetje potrebo po financiranju uravnotežilo z ohranitvijo nadzora v podjetju. Pri procesu dokapitalizacije je ključnega pomena ocena vrednosti podjetja, ki je podlaga za določitev »stroška/cene« svežega kapitala. Naše strategije pridobivanja kapitala so prilagojene ciljem podjetja glede dokapitalizacije, prav tako pa usklajujejo potrebe podjetja s pogoji finančnih investitorjev.

Pogajanja pred zaključkom transakcije so lahko dolgotrajna, odvisno od kompleksnosti posla in števila vpletenih strank. Zato se je v mnogih primerih kot ključna izkazala naša prisotnost in podpora pri pridobivanju dodatnega kapitala

Pripravimo dokumentacijo za izvedbo skrbnega pregleda s strani zainteresiranih investitorjev;

Zaključimo transakcijo z vpisom in vplačilom deleža ali delnic ter vpisom v sodni register in KDD (v kolikor gre za delnice).

Izvedemo vsa ekonomska dejanja za določitev cene za delež ali delnico glede na obstoječi kapital;

Vodimo pogajanja z zainteresiranimi vpisniki;

Vodimo postopek iskanja zainteresiranih strateških ali finančnih investitorjev (kot je opisano pri prodajah podjetij);

Pridobimo zavezujoče ponudbe za vplačilo deleža ali delnic;

Izvedemo vse pravne postopke v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala in vpisom deležev ali delnic v denarju ali s stvarnimi vložki;

Dokapitalizacija podjetja omogoča ohranitev položaja podjetja na trgu, povečuje konkurenčnost ter moč podjetja.
© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si