DIGITALNA TRANSFORMACIJA

KAKO PRIPRAVITI DIGITALNO STRATEGIJO IN USPEŠNO IZVESTI DIGITALNO TRANSFORMACIJO?

Pri digitalni preobrazbi ne gre zgolj za uvajanje tehnologije za vzpostavitev digitalnega poslovanja, ampak za inovativni strateški pristop od priprave digitalne strategije, do prenove poslovnih področij, uvajanje digitalne kulture, krepitev digitalnih zmožnosti in dvig digitalnih kompetenc z namenom uresničevanja digitalnega poslovnega modela in digitalnih storitev za kupca.  

Pri uvajanju novih tehnologij za strateško odločanje in učinkovito vodenje je bolj kot samo delovanje tehnologije pomembna uporaba digitalnih orodij za pridobivanje podatkov, poslovno analitiko in ustvarjanje konkurenčne prednosti. Za dosego digitalne zrelosti mora vodstvo podjetja povezati vse ključne elemente v procesu digitalne transformacije: poslovno strategijo, kulturo podjetja, poslovna področja, horizontalno komunikacijo, tehnologijo in podatke ter razviti enovit digitalni poslovni model.

Digitalno preoblikovanje podjetjem omogoča nova tehnologija, ki je pogosto glavna motivacija za spremembe v podjetju, vendar je za uspešno preobrazbo potrebna preusmeritev, ki presega le izvajanje nove tehnologije, temveč da doseže vsak del poslovanja.

Obstajata dve vrsti digitalne transformacije:

  • Preoblikovanje procesov: digitalizacija obstoječih procesov in postopkov za izboljšanje učinkovitosti in delovanja.
  • Preoblikovanje izdelkov in storitev: razvoj novih digitalnih storitev in izkušenj za stranke, ki izboljšujejo zadovoljstvo in zvestobo ter ustvarjajo nove vire prihodka.

Za vzpostavitev digitalne transformacije MPC CONSULTING za vas izvede vse ustrezne aktivnosti za uspešno uvajanje digitalnega poslovnega modela:

  1. Poslovna vizija razvoja in ciljev na področju digitalizacije
  2. Priprava digitalne strategije
  3. Priprava akcijskega načrta
  4. Priprava in izvedba projekta
  5. Spremljanje učinkov s pomočjo kazalnikov

MPC Consulting podjetju nudi pomoč v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnji kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti tako, da podjetje uspešno izvede digitalno transformacijo. Ob zaključku projekta izdelamo poročilo o izvedbi digitalne transformacije, doseganju zastavljenih ciljev na področju transformacije in na področju usposabljanja.

Kot strokovnjaki z ustreznimi strokovnimi referencami, strokovnimi izkušnjami in relevantnimi znanji za pripravo digitalne strategije in za izvedbo usposabljanj za dvig digitalnih kompetenc smo vpisani v katalog strokovnjakov DIH Slovenija.
Kot strokovnjaki z ustreznimi strokovnimi referencami, strokovnimi izkušnjami in relevantnimi znanji za pripravo digitalne strategije in za izvedbo usposabljanj za dvig digitalnih kompetenc smo vpisani v katalog strokovnjakov DIH Slovenija.