DIGITALNA STRATEGIJA

PRIPRAVA DIGITALNE STRATEGIJE

Digitalna strategija je uporaba digitalnih tehnologij v poslovnih modelih z namenom, da se oblikujejo nove in drugačne poslovne zmožnosti. Ocena, priprava in izvedba digitalne strategije je pripravljena v strateškem okviru dobrih praks pri digitalnih preobrazbah in upravljanju s spremembami.  

Pri pripravi digitalne strategije se bodo v podjetju pregledali vsi vidiki poslovanja in določili cilji za povečanje konkurenčnosti z ustvarjanjem digitalnega okolja, ki bo hitro odzivno, ob tem pa racionalnejše in varnejše v poslovanju. Digitalna strategija obravnava dejavnosti in procese, ki jih je treba preoblikovati, da bi zagotovili boljše storitve za stranke, za kar so potrebni naslednji koraki:

 1. Analiza obstoječega stanja na področju digitalizacije
 2. Priporočila za izdelavo digitalne strategije
 3. Načrtovanje tehnološke opremljenosti
 4. Analiza poslovnih procesov
 5. Določitev poslovnih funkcij za prenovo
 6. Ciljno stanje po posameznih področij digitalne strategije
 7. Uskladitev strateških ciljev s poslovno strategijo
 8. Definiranje ključnih kazalnikov uspešnosti – KPI
 9. Obravnavanje vseh področij digitalne strategije
 10. Načrt razvoja digitalnih zmožnosti podjetja
 11. Načrt izvedbe digitalne strategije
 12. Seznam aktivnosti in projektov za zapiranje vrzeli

 

Področja digitalne strategije:

 1. Izkušnja kupca
 2. Podatkovna strategija
 3. Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja
 4. Digitalni poslovni modeli
 5. Strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest
 6. Strategija razvoja digitalne kulture
 7. Kibernetska varnost
 8. Industrija 4.0

 

Kot strokovnjaki z ustreznimi strokovnimi referencami, strokovnimi izkušnjami in relevantnimi znanji za pripravo digitalne strategije in za izvedbo usposabljanj za dvig digitalnih kompetenc smo vpisani v katalog strokovnjakov DIH Slovenija.
Pri vodenju podjetja je za vodstvo in lastnika koristno, da v posamičnih razvojnih fazah uporabi potrebna znanja in resurse tudi izven podjetja. Pričakujemo vas s celovitimi rešitvami.