Napovedi novih spodbud za podjetnike v letu 2023

Načrt razvojnih finančnih spodbud za slovensko gospodarstvo, turizem in šport v letu 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport oz. Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost je predstavilo časovnico in vsebino javnih razpisov za nepovratna in povratna finančna sredstva, ki jih bo ministrstvo skupaj z izvajalskimi institucijami letos dalo na razpolago gospodarskim subjektom.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo skupaj z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu letos namenilo za 634,4 milijona evrov novih finančnih spodbud. Od tega bodo 304,9 milijona evrov namenili iz lastnih sredstev.

Področja finančnih spodbud

Slika: Področja finančnih spodbud v letu 2023 (Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport)

Vrsta pomoči:

NEPOVRATNA SREDSTVA: 184,0 mio EUR – 62,7 %

POVRATNA SREDSTVA: 110,0 mio EUR – 33,9 %

KOMBINIRANA SREDSTVA: 10,9 mio EUR – 3,4%

Časovnica predvidenih letošnjih objav in okvirne usmeritve posameznih javnih razpisov:

1. KVARTAL
 • Spodbujanje razvoja projektov socialne ekonomije in zadružništva 2022-2023– 1,5 mio
 • Okoljski znaki v turizmu– 0,3 mio
 • KocLes4.0 – 0,6 mio
2. KVARTAL
 • SPOT global +– 10,6 mio
 • Nov posojilni sklad za omilitev posledic energetske ali ukrajinske krize SID– 100 mio
 • Turistične dejavnosti na območju narodne skupnosti Madžarske– 0,35 mio
3. KVARTAL
 • Mikro spodbude v lesarstvu– 1,5 mio
 • Kompetenčni center za design management– 1,5 mio
 • Zamejska gospodarska koordinacija– 0,25 mio
 • Spodbujanje naložb v gospodarstvu na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem – 0,49 mio
 • Mednarodni sejmi – 9,6 mio
 • Krožni in digitalni modeli– 2 mio
 • Čezmejni projekti– 11,4 mio
 • Krožno gospodarstvo z uporabo lesa– 10,9 mio
4. KVARTAL
 • Interventna ugodna posojila za omilitev posledic energetske krize SPS – 10 mio | SPS
 • Vavčerji MSP– 23,4 mio
 • Sklad za pravični prehod Produktivne naložbe– 68,7 mio
 • Sklad za pravični prehod RRI(razvoj in raziskave) – 14,4 mio
 • Podporno okolje SIO / SPOT – 8,47 mio
 • Slovenski poslovni klub v tujini – 0,45 mio
© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si