Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP

Namen javnega razpisa je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja (e-poslovanja) podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost ter izboljšajo interakcijo s poslovnimi patrnerji v tujini.

 

Ciljna skupina podjetij
 • MSP
 • Vsaj 2 leti obstoja pred datumom oddaje vloge
 • Na dan 01.02.2018 vsaj 1 zaposlenega
Namen razpisavzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja (B2B ali B2C) => vstop oz. širitev na tuje trge / povečanje mednarodne konkurenčnosti / pospeševanje interakcije s poslovnimi partnerji v tujini
Finančna konstrukcijaZaprta finančna konstrukcija (zagotovljena premostitvena sredstva pred odobritvijo)
Področja uporabe S4 – strategija pametne specializacije:

 • Zdravo bivalno in delovno okolje
 • Naravni in tradicionalni viri za prihodnost
 • (S)Industrija 4.0
Upravičeni stroški / ukrepiUpravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev:

 • Elektronska izmenjava med partnerji
 • Digitalizacija nastopov na sejmih
 • Spletne strani za tuje trge
 • Spletne trgovine
 • Produktno-prodajni video
 • Krepitev kompetenc – usposabljanja
Zunanji izvajalec
 • Sodeluje lahko z 10 podjetji
 • Vsaj 5 let obstoja
 • Min. 4 reference od 2013
 • Zbrati 3 ponudbe izvajalcev po tržnih cenah
PovezanostPrijavitelj in izvajalec ne smeta biti lastniško povezana
Obdobje upravičenih stroškovOd datuma oddaje do 01.10.2018
Intenzivnost pomoči70% upravičenih stroškov => 5.000 – 30.000 €
Merila
 • Število izvedenih ukrepov => max. 20 točk
 • Reference zunanjega izvajalca (min. 4) => max. 20 točk
 • Finančna ocena (min. C3, D1, D2) in dinamična ocena (- ali + ali –)  => max. 20 točk
 • Tržni potencial podjetja (delež čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih v razmerju do celotnih čistih prihodkov od prodaje) => IPI 2016
 • Odstotek zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije => max. 20 točk
Minimalno št. točk60 točk
Rok oddaje01.03.2018

 

© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si