Javni razpis za promocijo integralnih turističnih produktov

Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja. Cilj javnega razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev na globalnem trgu.

 

Ciljna skupina podjetij
 • MSP (gospodarske družbe in s.p. s področja turizma)
 • v letu pred oddajo vloge vsaj 1 zaposleni
Izključeni sektorjiKmetijstvo / ribištvo / trženje kmetijskih proizvodov
Dodatni pogojini v stečaju, nima neplačanih davčnih obveznosti in podobno
Namen razpisaspodbuda podjetij k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov ali storitev / pomoč pri trženju in promociji / večja konkurenčnost turističnih MSP-jev na globalnem trgu / spodbuda poslovanja po načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja
Cilj razpisapreko novih integralnih turističnih produktov in njihove promocije bo povečan turistični obisk in omogočeno ustvarjanje večjega priliva iz naslova izvoza storitev, kar pa bo neposredno prispevalo k doseganju posebnega kazalnika »čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu«
Predmet razpisapod pojmom nov integralni turistični produkt (kombinacija več izdelkov ali storitev) se smatra integralni turistični produkt, ki ga prijavitelj do sedaj še ni imel v svoji ponudbi in s katerim dviga kakovost svoje ponudbe in prispeva k večji pestrosti ponudbe turistične destinacije
Upravičeni stroški / ukrepiUpravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na:

 • razvoj integralnih turističnih produktov,
 • oblikovanje (podoba vsebin),
 • digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
 • oglaševanje.
Obdobje upravičenih stroškovOd datuma oddaje vloge do 31.12.2021
Intenzivnost pomoči70% upravičenih stroškov => min. 30.000 €
Merila
 • Vzdržnost in trajnost poslovnega modela => max. 21 točk
 • Kakovost operacije => max. 41 točk
 • Realnost izvedbe operacije => max. 11 točk
 • Možnosti za preboj na tuji trg => max. 10 točk
 • Regionalni kriteriji => max. 10 točk
 • Prispevek k družbenim spremembam => max. 7 točk
Minimalno št. točk100 točk
Rok oddaje5.3.2018, 10.9.2018 in 11.3.2019

 

© 2019 MPC CONSULTING | Izdelava spletne strani: qstom.si